Karšu tehnoloģijas

Sadaļā dota papildus informācija par plastikāta  kartēm un tajās izmantotajiem mašīnlasāmajiem elementiem.

Plastikāta karte tiek veidota salaminējot vienā nedalāmā veselumā apdrukātas un caurspīdīgas PVC vai cita polimēru materiāla loksnes pie temperatūras, kura ir tuva polimera plastifikācijas temperatūrai un pie liela spiediena ar rūpniecisku aparatūru. Pēc kartes izciršanas ID-1 formātā tā atbilst ISO/IEC 7810 un ISO 10373 izvirzītajām prasībām. Ieteiktais kartes "dzīves laiks" ir līdz 5 gadiem.

Plastikāta karšu ražošanā un personalizācijā  specializējas mūsu meitas kompānija  ADI Kartes.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI