Standartizācija

Starptautiskie standarti, kas attiecas uz karšu izgatavošanu

ISO 7810 "Identification cards - Physical characteristics".

Starptautisks standarts, kas nosaka identifikācijas karšu fizikālos parametrus, ieskaitot kartes materiālu, konstrukciju, raksturlielumus un izmērus trijiem karšu veidiem (ID-1; ID-2; ID-3). Populārākais izmērs ir ID-1. Finansiālajiem pielietojumiem ID-1 kartes izmērs ir precizēts standartā ISO 7813.

ID-1 kartes izmēri:
Garums 85,47 mm - 85,72 mm
Platums 53,92 mm - 54,03 mm
Biezums 0,76 mm ± 0,08 mm
Stūra noapaļojuma rādiuss 3,18 mm

Standarts apraksta karšu fizikālo parametru pārbaudes metodes.

Jāpiezīmē, ka attiecībā uz karšu izmēriem eksistē arī citi lokālas darbības standarti.

ISO 7811 "Identification cards - Recording techniques".

Standartā ir 6 sadaļas, un tas nosaka magnētiskās joslas pielietojumus un reljefo druku ("embossing" ) uz kartes.

 1. 1. sadaļa - nosaka prasības reljefās drukas ("embossing") zīmēm, lai tās būtu piemērotas datu pārnesei un kopēšanai ar imprinteriem, vizuālai un automatizētai nolasīšanai.
 2. 2. sadaļa - nosaka prasības magnētiskās joslas un celiņu novietojumam uz kartes, prasības pašai magnētiskajai joslai un zemas koercivitātes magnētiskajam materiālam, ieraksta tehnikai, ierakstāmo zīmju kopumam un ieraksta blīvumam tā, lai tie būtu piemēroti automatizētai nolasīšanai.
 3. 3. sadaļa - nosaka reljefās drukas zīmju izvietojumu uz kartes; uz ID-1 kartes ir noteikti divu laukumu atrašanās vieta. Pirmais laukums ir paredzēts identifikācijas skaitlim, kas identificē kā kartes izdevēju, tā arī kartes turētāju. Otrais laukums paredzēts kartes turētāja datiem -, piemēram, vārdam, uzvārdam, adresei utt.
 4. 4. sadaļa - nosaka 1.celiņa un 2.celiņa, kas pamatā ir paredzēti tikai nolasāmai informācijai, novietojumu uz kartes, ieraksta sākuma un beigu nosacījumus.
 5. 5. sadaļa - nosaka 3.celiņa, kas paredzēts tikai nolasāmai un pārrakstāmai informācijai, novietojumu uz kartes, ieraksta sākuma un beigu nosacījumus.
 6. 6. sadaļa - nosaka prasības augstas koercivitātes magnētiskajam materiālam.

ISO 7812 "Identification cards numbering system and registration procedure for issuer identifers".

Standarts nosaka ar kādiem nosacījumiem ir piešķirams un reģistrējams kartes identifikācijas numurs vai bankas konta numurs, ko veido 3 daļas: izdevēja identifikācijas numurs, individuālā konta identifikators un kontroles skaitlis.

ISO 7813 "Identification cards - financial transaction cards".

ISO 7816 "Identification cards -Integrated circuit(s) cards with contacts".

Standarts nosaka specifikāciju kartēm ar iebūvētu integrālo shēmu - čipkartēm, kuras elektriskie izvadi ir uz kartes virsmas. Ir vairākas sadaļas.

 1. 1. sadaļa - nosaka kartes fizikālos parametrus un to pārbaudes metodes. Papildina un precizē ISO 7810 prasības, ja kartē tiek iebūvēta integrālā shēma. Kā papildus prasību piemērus var minēt:
  • izturību ultravioletajā gaismā
  • izturību pret rentgena starojumu
  • virsmas profilu pie kontaktiem
  • mehāniskās īpašības pie locīšanas
  • elektrisko kontaktu īpašības
  • elektrostatisko, magnētisko, elektromagnētisko lauku iedarbības sekas
 2. 2. sadaļa - nosaka kontaktu novietojumu un izmērus.
 3. 3. sadaļa - nosaka prasības elektriskajiem signāliem un datu pārraides protokoliem.
 4. 4. sadaļa - definē vispārēja pielietojuma komandas datu apmaiņai starp karti un nolasītāju.
 5. 5. sadaļa - nosaka karšu numurēšanas sistēmu un pielietojumu identifikācijas un reģistrēšanas procedūru.
 6. 6. sadaļa - datu struktūru kartē.

ISO 10373 "Identification cards - Test methods".

Standarts nosaka fizikālo un citu parametru pārbaudes metodes.

ISO 10536 "Identification cards - Contactless integrated cirquit(s) cards".

Standarts nosaka karšu ar iebūvētu integrālo shēmu, kuras darbojas ar bezkontakta datu pārraides interfeisu, fizikālos parametrus , spoles izmērus un novietojumu, elektroniskos signālus un atgriešanas sākuma stāvoklī ("reset") procedūras.

ISO 11693, ISO 11694 "Identification cards - Optical memory cards".

Standarts definē optiskās kartes kā tādas, to fizikālos parametrus, ieraksta metodes, optiskai nolasīšanai/ierakstīšanai paredzēto apgabalu novietojumu un izmērus, optiskās īpašības, loģisko datu struktūru.

ISO 14443 "Identification cards - Contactless integrated cirquit(s) cards".

Standarts papildina prasības bezkontakta darbības kartēm.

Ir rinda standartu, kas arī attiecas uz identifikācijas kartēm to specifisku pielietojumu gadījumos, piemēram, banku kartēm, līdzīgi kā ISO 7813.

Standarti ir atrodami katrā nacionālajā standartizācijas iestādē. 

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI