Atmiņas karte ar drošības moduli

Identifikācijas karte ar atmiņas mikroshēmu SLE 4442

Kartē iestrādāta 256 baitu EEPROM ("Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory"- elektriski dzēšama programmējama atmiņa tikai nolasīšanai) ar ieraksta aizsardzības funkciju, mikroshēmas (čipa) izgatavotājs Siemens, nosaukums SLE 4442 un uzlabotais variants SLE 5542

Mikroshēmas īpašības:

 • 256 x 8 bitu EEPROM atmiņas organizācija
 • baitu adresācija
 • nemaināma ieraksta aizsardzība jaunākajām 32 adresēm (baiti 0…31)
 • 32 x 1 bits aizsardzības atmiņas vadība
 • inicializācijas atbilde (ATR - "Answer To Reset") saskaņā ar ISO standartu 7816-3
 • baita programmēšanas laiks 2,5 msek. (kopā dzēšanai un ierakstam)
 • ieraksta/dzēšanas cikli - 104 (minimums)
 • datu saglabāšana 10 gadi (minimums)
 • kontaktu konfigurācija un virknes interfeiss saskaņā ar ISO standartu 7816 sinhrono protokolu
 • datus var mainīt tikai ievadot pareizu 3-baitu Programmēšanas aizsardzības kodu (PSC - "Programmable Security Code").
 • PSC ievades kļūdu skaitītājs.

 SLE4442

Mikroshēma SLE 4442 sastāv no 256 x 8 bitu EEPROM pamatatmiņas datu glabāšanai, 32  bitu tikai ierakstāmas aizsardzības atmiņas (PROM) un drošības loģikas, kas vada ieraksta/dzēšanas darbības datu atmiņā.

Pamatatmiņa tiek nodzēsta un ierakstīta, adresējot baitu pēc baita.

Katrs no pirmajiem 32 baitiem var tikt aizsargāts pret datu izmaiņu, ierakstot tam atbilstošo bitu aizsardzības atmiņā PROM. Katrs datu baits šajā adresu daļā ir saistīts ar vienu bitu aizsardzības atmiņā un tam ir tāds pats kārtas numurs kā datu baitam pamatatmiņā. Vienreiz ierakstīts, šis bits aizsardzības atmiņā nevar tikt nodzēsts, un līdz ar to, dati nevar tikt pārrakstīti.

Atmiņas dati, izņemot 3 PSC baitus, var tikt nolasīti. Tikai pēc pareiza PSC koda ievades tiek atļautas ieraksta/dzēšanas darbības (arī PSC) līdz barošanas atslēgšanai. Pēc trijām secīgām neveiksmīgām PSC ievadēm, kļūdu skaitītājs neatgriezeniski bloķē tālākos mēģinājumus un aizliedz jebkuru iespēju veikt datu ierakstu un dzēšanu. Ja kļūdu skaitītājs nav pārpildīts, pēc pareizas PSC ievades kļūdu skaitītājs atgriežas nulles stāvoklī.

Papildus aizsardzība - mikroshēmu izgatavotājs (Siemens), nosūtot mikroshēmas karšu izgatavotājam vai pielietojuma izstrādātājam, speciāli paredzētās vietās (pirmajos 32 baitos) ieraksta noteiktus kodus - ICM ("Integrated Circuit Manufacturer ID") un ICT ("Integrated Circuit Type"), kas raksturo mikroshēmas izgatavotāju un tipu, kā arī AID ("Aplication Identifier") - Pielietotāja reģistrācijas numuru.

Mikroshēmas darba temperatūras no - 400C līdz 1250C.

Barošanas spriegums 5 V, patērētā strāva 3 mA (max. 10 mA)

Karte ar mikroshēmu SLE 4442 uzskatāma par vienu no vienkāršākajiem automatizēti nolasāmajiem datu nesējiem. Ierakstāmo datu apjoms nav liels, lai gan ir lielāks nekā magnētiskās lentes lentes kartē. Tajā pašā laikā ierakstītie dati kartē ir aizsargāti pret pārrakstīšanu, ko parastā magnētiskās joslas karte nenodrošina. Tā kā mikroshēmas izmaksas ir nelielas (bet lielākas kā magnētiskās joslas kartēm), kā arī čipkartes nolasītāji ir ievērojami lētāki, salīdzinot ar magnētiskās lentes karšu nolasītājiem, un tajos ir viegli veikt ne tikai informācijas nolasīšanu, bet arī pārrakstīšanu, šādu karšu izmantošanai automatizētas informācijas nolasīšanas un apstrādes sistēmās ir priekšrocības, salīdzinot ar citiem datu nesējiem.

Kopējais lietotājam izmantojamo datu apjoms 1792 biti. Salīdzinājumam, kartē ar magnētisko lentu var ierakstīt 1288 bitus. Salīdzinot ierakstāmās burtzīmes, starpība vairs nav tik liela, jo magnētiskās joslas kartēs lieto specifiskas kodēšanas metodes, kas gan samazina iespējamo burtzīmju variantu skaitu, bet palielina ierakstāmo burtzīmju skaitu līdz 226. Mikroshēmā SLE 4442 atmiņas organizācija pa baitiem ir veidota tā, lai tas ir izdevīgi (bet ne obligāti) izmantot standarta kodu tabulu un iegūt vienā baitā 255 dažādas burtzīmes (to skaitā arī latviešu valodas burtus) un nodrošināt informācijas glabāšanas unifikāciju ar standarta PC, bet ierakstāmo burtzīmju skaits ir 224.

Lai palielinātu ierakstāmās informācijas apjomu, ļoti bieži var veikt informācijas formalizāciju. Piemērs formalizācijai - apdzīvoto vietu (līdz pagasta līmenim) kodi. Salīdzinājums, cik aizņem neformalizēts ieraksts un cik formalizēts:

Kods

Nosaukums

Līmenis

Nosaukuma baitu skaits

Koda baitu skaits

3200

AIZKRAUKLES

rajons

11

2

3201

AIZKRAUKLE

pilsēta

10

2

3207

JAUNJELGAVA

pilsēta

11

2

3213

PĻAVIŅAS

pilsēta

8

2

3242

AIVIEKSTES

pagasts

10

2

3244

AIZKRAUKLES

pagasts

11

2

3246

BEBRU

pagasts

5

2

Piezīme. Desmitnieka skaitīšanas sistēmas cipara attēlošanai bināri decimālajā kodā pietiek ar 4 bitiem (1/2 baita).

SLE 4428.

Kartē iestrādāta 1024 baitu EEPROM ar ieraksta aizsardzības funkciju, mikroshēmas (čipa) izgatavotājs Siemens, nosaukums SLE 4428

Mikroshēmas īpašības:

 • 1024 x 8 bitu EEPROM atmiņas organizācija
 • baitu adresācija
 • jebkuru no 1024 baitiem iespējams neatgriezeniski aizsargāt pret pārrakstīšanu
 • inicializācijas atbilde (ATR) saskaņā ar ISO standartu 7816-3
 • baita programmēšanas laiks 5 msek. (kopā dzēšanai un ierakstam)
 • ieraksta/dzēšanas cikli - 104 (minimums)
 • datu saglabāšana 10 gadi (minimums)
 • kontaktu konfigurācija un virknes interfeiss saskaņā ar ISO standarta 7816 sinhrono protokolu
 • datus var izmainīt, ievadot pareizu 16-bitu (2 baitu) Programmēšanas aizsardzības kodu
 • PSC ievades kļūdu skaitītājs.

Pielietojumi

Identifikācijas kartes

Līdztekus kartes vizuālajai personalizācijai, čipā var tikt ierakstīta dublējoša informācija, kā arī papildus informācija. Nolasīt informāciju (izņemot PSC kodu) var praktiski jebkurš, izmainīt - tikai zinot PSC kodu. Tā kā ir tikai 3 mēģinājumi ieraksta atšifrēšanai (iespējamās kombinācijas: SLE 4428 - 65 536, SLE 4442 - 16 777 216), tad dati ir droši aizsargāti pret to nesankcionētu izmainīšanu.

Elektroniskā identifikācija

Kartes čipā ierakstītā informācija, kartes nelielās izmaksas (salīdzinot ar procesoru kartēm), lētie nolasītāji ļauj ideāli izmantot šādas kartes automatizētai identifikācijai un automatizētai datu apstrādei. Viens no plašākajiem pielietojumiem - Vācijas obligātās veselības apdrošināšanas kartes. Tajās tiek pielietota mikroshēma SLE4432 - tāda pati kā SLE 4442, tikai bez drošības loģikas. Kartē tiek ierakstīti pacienta administratīvi personīgie dati, valsts sociālās apdrošināšanas iestādes nosaukums un numurs, pacienta biedra kartes numurs. Galvenais ekonomiskais ieguvums - ievērojami samazināta papīra atskaišu plūsma, to aizpildīšanai patērētais darbs, paaugstināta datu ticamība.

Pieejas kontroles sistēmu kartes

Izmantojot mikroshēmā ierakstāmu informāciju un mikroshēmas izgatavotāja pirmajos 32 baitos ierakstīto informāciju (ICM, ICT, AID, ICCF) kartes var izmantot kā piekļuves koda nesēju pieejas kontroles sistēmās.

Elektroniskā maciņa kartes

Izmantojot īpašību, ka ieraksts mikroshēmā tiek atļauts tikai ar kodu, karti var izmantot elektronisku norēķinu veikšanai, kā vienreiz uzlādētu, tā arī atkārtoti uzlādējamu. Ņemot vērā kartes nelielo cenu, tā ir īpaši izdevīga nelielu maksājumu veikšanai. Plaši tiek lietota kā iepriekš apmaksāta karte auto stāvvietu pakalpojumu apmaksai.

Elektroniskās biļetes

Tāpat kā elektroniskā maciņa kartes, piemērotas daudzu vienveidīgu maksājumu veikšanai.

Abonenta kartes

Pastāv iespēja pārrakstīt (papildināt) kartē ierakstāmo informāciju, piemērotas dažāda veida abonementu apkalpošanai.

Biedru kartes

Identifikācijas kartes pielietojums kā dažādu organizāciju biedra karte, ar iespēju papildināt un izmainīt datus, automatizēt balsošanas procedūras utt.

Klientu piesaistes kartes

Viegli izveidot klientu piesaistes sistēmu, kuras pamatelements ir "bonus" punktu krāšana. Nav nepieciešams krāt punktus kopējā datu bāzē un veidot sakaru sistēmas datu apmaiņai, jo karte ir droši aizsargāta pret tās nesankcionētu pārrakstīšanu, un līdz ar to, var izmantot "sadalītas datu bāzes principu", kad savāktie punkti vienmēr ir kopā ar klientu. Var veidot uz PC datora bāzētas sistēmas, kā arī sistēmas ar atsevišķi funkcionējošiem termināliem.

Jūsu ideja un mēs izveidosim Jums nepieciešamo sistēmu!

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI