Servera telpas gaisa kondicionēšanas kontroles un restarta iekārta

Uzrauga telpas gaisa kondicioniera darbību un iniciē tā restartu problēmu gadījumā.

Kondicionieru uzraugs

Servera telpas kondicionieru kontroles un restarta iekārta veidota kā diskrētās loģikas stāvokļu mašīna. Diskrētā loģika salīdzinājumā ar programmējamu mikrokontroleri ļauj izveidot iekārtu, kurai nepiemīt iepriekš neparedzēti  programmēšanas stāvokļi un tas ievērojami samazina iekārtas pārbaudei nepieciešamo laiku.

Iekārtas uzdevums ir uzraudzīt kondicioniera darba stāvokli un to automātiski pārstartēt, ja netiek nodrošināta gaisa plūsma vai kad ieplūstošais gaiss netiek dzesēts. Parasti paša kondicioniera automātika nodrošina regulēšanas procesu, restarta iekārta uzsāk aktīvas darbības tikai tad,  ja kondicioniera automātika nevar  nodrošināt uzdoto darba režīmu.

Kontrolējamās funkcijas:

Temperatūra

Servera telpas kondicioniera bloka gaisa ieplūdes un izplūdes kanālos ievietoti temperatūras devēji, kas kopā ar signāla apstrādes shēmu veido diferenciālo termometru. Tikai tad, ja temperatūru starpība ieplūdei un izplūdei atšķiras vairāk par uzdoto, tiek izstrādāts brīdinājuma signāls.

Gaisa plūsma

Izmantots karodziņa tipa plūsmas devējs, brīdinājuma signāls parādās, ja plūsma ir mazāka par mazāko automātiski iespējamo gaisa plūsmu.

Barošanas spriegums

Tiek analizēti rūpnieciskā tīkla parametri, ja kāds no trīsfāzu tīkla parametriem nav uzdotajās robežās, restarta procedūra tiek veikta tikai pēc šo parametru atjaunošanās uzdotajās robežās.

Laika releji

Sistēma uzsāk restarta procedūru tikai tad, ja brīdinājuma signāli ir aktīvi pietiekoši ilgu laiku. Restarta procedūrai tiek izmantoti optiski atdalīti jaudas releji. Restarta procedūru izpilda vairākas reizes, katru reizi palielinot gaidīšanas intervālu līdz restartam. Ikvienas restarta operācijas laiki tiek saglabāti pieejas kontroles datu bāzē kā trauksmes signāls. Restarta operācija netiks veikta, ja kondicionierim ir normāls režīms, bet tas tomēr nevar uzturēt telpā vajadzīgo klimatu (piemēram – atvērtas durvis).

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office[ at ]adi.lv
© Copyright 2016 ADI