Sarunu iekārtu sistēmas komutācijas bloks

Pieslēdz centrālajai sarunu klausulei vairākas attālinātas durvju sarunu iekārtas.

Komutācijas bloka slēgums

Komutācijas bloks ļauj pieslēgt vairākus durvju sarunu iekārtas paneļus vienai klausulei. Sarunu iekārtu sistēma sastāv no vienas klausules, komutācijas bloka un vairākiem pieslēdzamiem ieejas paneļiem, maksimāli 4 paneļi. Komutācijas bloka uzdevums ir savienot ieejas paneli, no kura ir bijis izsaukums, ar klausuli. Kamēr savienojums ir aktīvs pārējie trīs paneļi ir atslēgti un izsaukums no tiem nav iespējams. Beidzot sarunu un noliekot klausuli pēc pāris sekundēm visi ieejas paneļi tiks aktivizēti un būs iespējams veikt izsaukumu no visiem ieejas paneļiem.

Gadījumā, ja ir pienācis  izsaukums, bet klausule netiek pacelta, tad sistēma atgriežas izejas pozīcijā (aktīvā stāvoklī visi četri ieejas paneļi) pēc astoņpadsmit sekundēm.

Uz klausules ir izvietotas četras gaismas diodes indikācijai, ļaujot noteikt no kura ieejas paneļa ir nācis izsaukums. Pienākot izsaukumam iedegas atbilstošā paneļa  gaismas diode un paliek degot tik ilgi kamēr sarunas savienojums ir aktīvs.

Sarunu iekārtu sistēmā izmanto firmas “Commax” klausuli un ieejas paneļus. Ieejas paneļi ir piemēroti darbam arī āra apstākļos.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office[ at ]adi.lv
© Copyright 2016 ADI