Savrupa pieejas kontroles sistēma

ADIS2 korpusā

ADI izstrādātai savrupai (standalone) karšu pieejas kontroles sistēmai šobrīd jau ir otrā paaudze, kas var strādāt ar Mifare©, HID un EM kartēm. Tā ir administrējama gan autonomi, gan no datora.

Pirmo paaudzi ADI izstrādāja 1996.-1997. gadā darbam  ar magnētisko karšu lasītāju, vēlāk uzlabojot to darbam ar vairāku veidu bezkontakta (proximity) karšu lasītājiem.

Vairāk par sistēmu skatīt šeit

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI