Somu kontroles gadījuma skaitļu ģenerators

Ļauj izvēlēties caurlaidē pārbaudāmo personu pēc gadījuma likuma. Pārbaudes biežumu nosaka uzstādītais slieksnis.

Somu kontrole caurlaidē kā gadījuma process

Uzdevums

Klients apsargājamā teritorijā vēlas ieviest papildus darbinieku kontroli – pārbaudīt to somu saturu. Lai apsargam “atvieglotu” izvēli, kuru darbinieku kontrolēt, kuru ne, ir nepieciešams automātisks rīks kontroles nepieciešamības indikācijai.

Risinājums

Iespējamais risinājums ir izmantot personālo datoru (PD) un standarta programmatūru, kurā ir iegūstams gadījuma skaitļu ģenerators. Tomēr datu ievadei un luksofora vadībai nepieciešamas pie PD slēdzamas nestandarta iekārtas.

Izvēlētais risinājums – atsevišķi stāvoša ierīce, kura satur pietiekoši garu pseidogadījuma skaitļa ģeneratoru. Katra komanda atvērt turniketi (neatkarīgi, vai to padod apsargs manuāli vai tā nāk no pieejas kontroles sistēmas) rada gadījuma skaitļa vērtību. Ja vērtība ir mazāka par slieksni, iedegas zaļš luksofors un somu kontrole nav jāveic. Ja skaitļa vērtība ir lielāka par slieksni, iedegas sarkans luksofors un skaņas signāls - ir jāveic somu kontrole. Slieksnis ir uzstādāms tādejādi iegūstot dažādu proporciju pārbaudītie/nepārbaudītie darbinieki.

 

Somu kontroles signālu ģenerators

Rezultāts ir vienkārša un lēta iekārta, kas pielāgojama praktiski jebkuriem apstākļiem.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office[ at ]adi.lv
© Copyright 2016 ADI