Stāvvietas apmaksas sistēma

Parking Nolasitaja_statne Barj3 Karsu_statne

Stāvvietas apmaksas sistēma ADISauto ļauj kontrolēt klientu maksājumus par stāvvietu.
Sistēma sastāv no iebraukšanas nolasītāja, izbraukšanas karšu statnes, datora aplikācijas ar vadību un transporta plūsmas kontroles ierīces-barjeras.
Reģistrējoties ADISauto aplikācijā, klientam tiek aprēķināta maksa par stāvvietu, un, veicot samaksu kases aparātā, izsniegta pietuvināmā bezkontakta kartiņa, ar kuru viņš var iebraukt stāvvietas teritorijā, pieliekot karti pie nolasītāja.
Izbraucot, karti ievieto karšu statnē, kur notiek tās derīguma pārbaude un, attiecīgi, tiek atvērta/neatvērta barjera. Ja tas ir vienas reizes abonements, tad kartiņa netiek atgriezta, bet nonāk karšu statnē.
ADISauto aplikācija ļauj reģistrēt gan mēneša, gan stundas abonementus.

 

Stāvvietas apmaksas sistēma ADISauto ļauj kontrolēt klientu maksājumus par stāvvietu.

Sistēma sastāv no iebraukšanas nolasītāja, izbraukšanas karšu statnes, datora aplikācijas ar vadību un transporta plūsmas kontroles ierīces-barjeras.

Pēc piereģistrēšanas ADISauto aplikācijā klientam attiecīgi aprēķina maksu par stāvvietu, tiek veikta samaksa kases aparātā(nav tiešā sasaistē ar sistēmu) un izsniegta pietuvināmā bezkontakta kartiņa ar kuru viņš var iebraukt stāvvietas teritorijā pieliekot karti pie nolasītāja.

Izbraucot karti ievieto karšu statnē, kur notiek tās derīguma pārbaude un attiecīgi tiek atvērta/neatvērta barjera. Ja tas ir vienas reizes abonements, tad kartiņa netiek atgriezta, bet nonāk karšu statnē.

ADISauto aplikācija, ļauj piereģistrēt gan mēneša, gan vienas reizes abonementus.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI