PARTNERI

Veridos GmbH

Rekvizīti un atrašanas vietas

Bankas rekvizīti

Juridiskā adrese: Rīga, Bauskas iela 58A-2, LV-1004, Latvija
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103086505
PVN reģistrācijas numurs: PVN LV 40103086505
Banka: AS SEB Banka, UNLALV2X
    LV52UNLA0050000524879
Banka: AS DnB Nord Banka, RIKOLV2X
    LV88RIKO0002010005458

Administrācija un ID dokumentu nodaļa (Bauskas 86, Rīga)

Kontaktinformācija

Adrese:
Bauskas 86, Rīga
LV-1004, Latvija
Tālrunis: +371 67860094
Fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI