Organizācijas struktūra

Administrācija

Valdes priekšsēdētājs

Juris Bolužs
Galvenā grāmatvede Māra Zabrauska
Biroja vadītāja Vita Āboliņa

Filiāles

9 Latvijas pilsētās (neskaitot Rīgu)

Darbinieku skaits: ~50

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI