ID karšu risinājumi

Risinājumi dokumentu personalizācijai.

ADI ir pieredzējis partneris dažāda veida dokumentu izgatavošanas sistēmu izstrādē, nepieciešamās aparatūras komplektēšanā un piegādē, datu bāzu risinājumos un sistēmu uzturēšanā.

Plastikāta karšu ražošanā un personalizācijā  specializējas mūsu meitas kompānija ADI Kartes.

ADI ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi dokumentu sistēmu, kuros kā datu lapu izmanto teslinu, izstrādāšanā un uzturēšanā, sākot no Nepamatoti Politiski represēto personu  apliecībām līdz 2004. gada parauga autotransporta Vadītāju apliecību, Mācību braukšanas atļauju, Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību izgatavošanas sistēmas uzturēšanu.

Apliecības personalizācijas programmatūrai jānodrošina:

  • nepieciešamo identifikācijas datu ievade
  • datu pieprasījuma formēšanu un Pasūtītāja definētas procedūras izmantošana
  • datu saņemšanu un to īslaicīgu saglabāšana
  • personas digitalizēta sejas/paraksta attēla iegūšana
  • personas digitalizēta sejas attēla/paraksta apstrāde
  • apliecības sagataves personalizācija
  • jauniegūto datu saglabāšana izmantojot Pasūtītāja definētu procedūru
  • atskaišu formēšanu
  • auditācijas pierakstu formēšanu

Par dokumentu izgatavošanas risinājumiem, kuros izmanto teslina datu lapu, atradīsiet šeit.

Par datu savākšanas risinājumiem, kuri nepieciešami apliecību personalizācijai, atradīsiet šeit.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI