Metāliskas masas detektors

MWZ ir ierīce metāla masas klātbūtnes detektēšanai. Metāla masa (transporta līdzeklis), kas nonāk speciālas, brauktuvē ieguldītas cilpas (spoles) magnētiskajā laukā, izmaina spoles induktāti un ģeneratora ģenerēto frekvenci. Ģeneratora frekvences noteikta izmaiņa izsauc izejas releja nostrādi. Metāla masas detektoru izdevīgi izmantot dažādos kustības kontroles risinājumos, piemēram neļaut barjeras strēles nolaišanos uz automašīnas, jeb tieši otrādi – aizvērt barjeru, ja automašīna vairs neatrodas virs detektora. Detektoru izmanto kopā ar maksas stāvvietu automātiem, lai biļeti varētu saņemt tikai no auto. Vairāki detektori tuvu kopā ļauj noteikt kustības virzienu, vairāki detektori dažādās vietās ļauj kontrolēt transporta līdzekļu sadalījumu pa stāvvietas daļām, piemēram - pa stāviem. Detektoru var izmantot kopā ar kustības regulēšanas gaismas signāliem.

MWZ

Detektora jūtīgo elementu – cilpu – parasti veido no daudzdzīslu kabeļa tā dzīslas slēdzot virknē un veidojot vairākus vijumus tā, lai kopīgais cilpas garums būtu starp 20 un 40 metriem.  Parasti cilpas platumu izvēlas 0,5 m, garumu – atkarībā no brauktuves platuma. Cilpu iegulda brauktuves segumā ne dziļāk kā 100 mm.  Detektoram ir iespēja iestādīt 3 dažādas frekvences,  tādejādi ir iespējams optimāli pieskaņoties cilpas konstruktīvajam izpildījumam. Detektors ir paškalibrējošs – t.i. tas pats automātiski izvēlas katrai konkrētai cilpai optimālus regulējumus, 16 jūtības līmeņi.

Detalizēts detektora apraksts, uzstādīšanas un iestatīšanas instrukcija atrodama šeit (vairākās valodās).

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI