Pieejas kontrole

Nolasitajs

Elektroniskās pieejas kontroles sistēmas izmanto Personām piesaistītos bezkontakta RFID datu nesējus kartes vai taga formā lai tos automātiski pārbaudītu un atļautu vai liegtu ieeju telpās, ēkās, pasākumos. Mēs piedāvājam dažādas funkcionalitātes un sarežģītības pieejas kontroles sistēmas. Mēs nodrošinām realizēto projektu uzturēšanu un servisa apkalpošanu.

Mūsu piedāvājumā ietilpst:

  • savrupās sistēmas
  • nesaistes sistēmas
  • tiešsaistes sistēmas
  • karšu lasītāju un slēdzeņu bezvadu pieslēgumi
  • datora pieejas kontrole
  • biometrisko datu lasītāji
  • specializēta pieejas kontrole

Savrupās sistēmas (stand-alone) ir visvienkāršākās un vislētākās. Katra kontroles objekta tuvumā (pie durvīm, vārtiem utt.) atrodas vadības bloks, kura atmiņā ir ierakstītas atļautās kartes. Karšu nolasītāji un elektromehāniskās izpildierīces parasti ir tādas pašas kā pārējās sistēmās. Parasti savrupās sistēmas neuzkrāj notikumu bāzes. Jaunu lietotāju pievienošanu/karšu dzēšanu parasti var veikt no īslaicīgi pieslēgta datora vai izmantojot speciālas programmēšanas secības un administratora koda nesēju.

ADI piedāvā pašu izstrādātu, tātad elastīgi adaptējamu Pasūtītāja specifiskām prasībām, savrupu pieejas kontroles sistēmu ADIS-1.03, detalizētāku informāciju atradīsiet šeit.

Modernizētas savrupas pieejas kontroles sistēmas ADIS-2, kura strādā ar 13,56 MHz Mifare kartēm un tagiem, kā arī 125 kHz HID un EM4102 kartēm,  detalizētāku informāciju atradīsiet šeit.

Nesaistes sistēmas (off-line) ir ievērojami sarežģītākas, tomēr funkcionāli vispilnīgākās un tādēļ visizplatītākās. Sistēmas vadību, tāpat kā tiešsaites sistēmā, veic dators (PC), bet ne nepārtraukti. Tiek izmantots sadalītās datu bāzes princips un ir daudzi atsevišķi vadības paneļi. Vadības panelis atrodas katra kontroles punkta tuvumā, tā atmiņā tiek ielādētas tikai uz šo punktu attiecināmās datu bāzes. Lēmumu par kartes akceptēšanu vai noraidīšanu un durvju atvēršanu pieņem vadības panelis. Sakari ar datoru ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas vai saņemtu katra vadības paneļa atmiņā uzkrātās notikumu bāzes. Parasti šie sakari tiek organizēti automātiski. Datora vai sakaru kanāla atteikums neizsauc visas sistēmas atteici.

Sīkāk par ADI piedāvātajām nesaistes  sistēmām atradīsiet šeit.

Šodien aizvien plašāku pielietojumu gūst caur Web pārlūkprogrammu vadāmas pieejas kontroles sistēmas, mūsu piedāvājumu atradīsiet šeit.

Tiešsaistes sistēmās (on-line) karšu termināli un izpildierīces ir tieši saistītas ar vadības datoru (PC) un dators pieņem lēmumu par kartes akceptēšanu vai noraidīšanu, pamatojoties uz nosacījumiem, kuri glabājas datora datu bāzēs. Tiešsaistes sistēmas ir izdevīgas tad, ja lielam skaitam lietotāju ir bieži jāmaina pieejas nosacījumi.

Tiešsaistes sistēmas galvenās priekšrocības – ātra un viegla Personu pieejas noteikumu pārvaldība. Sistēmas izstrādātājam ir viegli mainīt dažādus nosacījumus un pielāgot sistēmu kādām specifiskām prasībām un uzdevumiem. Galvenais trūkums – jebkuras problēmas ar datoru vai datu kabeli izsauc sistēmas apstāšanos.

Sīkāk par ADI piedāvātajām tiešsaistes sistēmām atradīsiet šeit.

Mašīnlasāmi koda nesēji. Pieejas kontroles sistēmās lietotāja identifikācijai izmanto mašīnlasāmus datu nesējus. Vēsturiski ir izmantoti daudzi un dažādi koda nesēji – svītru koda un tradicionālās magnētiskās joslas kartes, Vīganda kartes, kurās kartes materiālā iestrādāti miniatūri stieples veida magnētiskie dipoli, Touch Memory kanniņas utt. Šodien uzstādāmās pieejas kontroles sistēmās izmanto gandrīz tikai dažāda veida bezkontakta kartes vai piekariņus, dažkārt sauktas arī par Proximity kartēm. Lai paaugstinātu Sistēmas drošumu, autorizācijai var tik izmantota karte kopā ar kādu biometrisku identifikatoru, vienkāršākajā variantā PIN kodu.

Lasītāji. Pieejas kontroles sistēmās, atkarībā no uzdevuma, pielieto dažādus lasītājus. Pirmais izvēles kritērijs ir pielietotais koda nesējs, jo diemžēl praktiski katram kartes tipam ir nepieciešams savs nolasītājs. Ir tikai nedaudz lasītāju, kuri lasa dažāda  frekvenču diapazona un tipa kartes. Nākošie kritēriji nav tik strikti -  izpildījums, ja nolasītājs strādā āra apstākļos, un darbības attālums.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI