ADIS-L

Datora vadīta pieejas kontroles sistēma vairākām durvīm ADIS-L

Sistēma ADIS-L (tālāk - sistēma) paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā nodrošina centralizētu pieejas kontroli līdz 31 durvīm, darbinieku grupu, laika zonu vadību, kā arī darba laika uzskaiti.

Sistēma sastāv no datora un ar līniju (ekranēts vīts pāris, RS485 interfeiss) savienotiem vadības blokiem. Katram vadības blokam tiek pieslēgts nolasītājs, izpildmehānisms (elektriska, elektromagnētiska slēdzene, turniketes vadības bloks) un barošanas bloks.

ADIS-L in on-line sistēma – tajā notiek nepārtraukta datu apmaiņa starp datoru un vadības blokiem. Sistēmas darbam nepieciešamās datu bāzes glabājas datorā.

Lai arī vēsturiski sistēma tika izstrādāta darbam ar magnētiskajām kartēm, šodien to piedāvājam darbam ar HID Proximity kartēm un nolasītājiem ProxPoint, PRMiniProx, ThinLine, PR-MaxiProx un OmniProx  dažādu attālumu nolasītājiem. Tas tomēr neizslēdz iespēju pielāgot sistēmu Pasūtītāja specificētiem nolasītājiem.

Ja kustība jākontrolē abos virzienos, nepieciešami nolasītāji abās durvju, vārtu vai turniketes pusēs.

ADISL

Programma

Datorā instalētā programma darbojas Windows vidē, tās interfeiss ir latviešu valodā. Tā darbojas fona režīmā un netraucē darbu ar vairumu lietotājprogrammu (MS Office, utt.).

Sistēmas iespējamās opcijas (laika zonas, atļautās kartes katram nolasītājam, dažāda veida atskaites) nosaka tikai programmas (datu bāzes) konfigurācija un sarežģītība. To var pilnveidot un papildināt pēc pasūtītāja vēlmēm. Ieskatu par programmas iespējām un funkcijām dod parādītie programmas logi.

Sistēmas komponentu barošana

ADIS-L, kā jau on-line sistēma, darbojas, kamēr normāli strādā visi tās komponenti – dators, interfeisa pārveidotājs un vadības bloki.

220V tīkla avārijas gadījumiem paredzēts:

  • barošanas blokos iebūvētie 12V 1.2Ah akumulatori nolasītāja un vadības bloka barošanai
  • UPS datora sistēmbloka un interfeisa pārveidotāja barošanai

Sistēmas kopumā darbības laiku 230V tīkla avārijas gadījumā nosaka tieši UPS, un tas nepārsniedz dažas minūtes.

Ja 230V spriegums tiek atslēgts atsevišķam vadības blokam, barošanas bloka akumulators nodrošina tā darbu vismaz 3 stundas.

Interfeisa pārveidotājs

Pārveidotājs savieno nolasītāju līniju (RS485) ar datoru (RS232), nodrošinot galvanisko atsaisti.

Bez tam tajā ir iebūvēta kontroles iekārta, kas seko datu apmaiņai starp datoru un vadības blokiem. Gadījumā, ja sistēmas vadības programmas datorā darbs tiek kavēts (nesankcionēta operatora darbība, operētājsistēmas vai datora aparatūras kļūme), kontroles iekārta pēc noteiktas pauzes un brīdinājuma skaņas signāla pārstartē datoru.

Programmas logi

Lai sistēma atpazītu lietotāju, tad tā pamatdati un lietotājam piesaistītā karte ir jāpiereģistrē sistēmā. Lai nodrošinātu papildus kontroli, sistēmā var tikt ievadīts lietotāja sejas attēls.

ADISL_lietotaji

Par sistēmas lietotāju var saglabāt papildus datus.

ADISL logs Personiski dati

Lietotāju pārvaldībai tos var apvienot grupās, kurām piešķir noteiktus pieejas nosacījumus.

ADISL logs Lietotaju grupas

Lai varētu saprast sistēmas bāzēs attēlotos notikumus, ir jādefinē kontroles vietas.

ADISL logs Telpas Durvis

Ir jādefinē arī  karšu lasītāji.

ADISL logs lasitaji

Katrā iestādē var nodefinēt laikus, kad noteiktas grupas lietotāji var staigāt un kad kustība var tikt ierobežota.  To veic katrai lietotāju grupai vai pat atsevišķam lietotājam definētās laika zonās.

ADISL logs Laika zonas

Visi notikumi – kartes nolasīšana, durvju atvēršana un aizvēršana utt. tiek fiksēta datu bāzē.

ADISL logs Servera darbibas

Veidojot dažādus filtrus, ir iespējams iegūt atskaites daudzos dažādos griezumos, piemēram personas darba laika uzskaiti.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI