FoxSec LITE+

FoxSec LITE+

Apvienota pieejas kontroles un ielaušanās signalizācijas sistēma FoxSec Lite+


Savā darbībā ADI izmanto šīs sistēmas pieejas kontroles funkcionālo daļu.

No sistēmā saslēdzamajām pieejas kontroles komponentēm tiek izmantotas vadības ierīces FS9010 un durvju paplašināšanas ierīces FS1001.

FS9010

Vadības ierīce FS9010 ir konstruēta kā ļoti noturīga iekārta, ar plašu iespēju klāstu to konfigurēt.

Vadības ierīce FS9010 ir aprīkota ar 2 karšu lasītāju ieejām, 16 stāvokļa ieejām un deviņām konfigurējamām izejām.

Sakari starp vadības ierīci un datoru tiek nodrošināti izmantojot LAN sakaru tīklu vai arī lokāli izmantojot RS232(COM port) saskarni.

FS9010

Vadības ierīcē ir iespējams reģistēt līdz 2880 lietotājiem, tā saglabā līdz 2500 notikumu un atsevišķi līdz 100 trauksmes paziņojumu.

FS1001

Paplašināšanas ierīce FS1001 ir konstruēta kā vienu durvju vadības ierīce, kurai ir pieslēdzami divi karšu lasītāji(ieeja/izeja), durvju stāvokļa un izejas pogas ieejas, un divas konfigurējamas releju izejas.

FS1001

Paplašināšanas ierīce izmantojama saslēdzot to ar FS9010 vadības ierīci.

Vienai FS9010 vadības ierīcei ir pieslēdzamas līdz 10 paplašināšanas ierīcēm.

FoxSec Conf

Sistēmas kopējai konfigurēšanai izmanto Datorprogrammu "FoxSec Conf".

FoxSec Conf

Šai programmai ir pārskatāma saslēgto vadības ierīču un tiem pieslēgto lasītāju  vizualizācijas daļa.

Ar šīs programas palīdzību ir iespējams iestatīt durvju atbloķēšanas un durvju atvēršanas fiksēšanas parametrus,

kā arī ir iespējams veikt lietotāju reģistrāciju atsevišķi iestatot individuālu pieeju katrām durvīm.

 

Pilnu informāciju par FoxSec Lite+ sistēmu jūs atradīsiet šeit.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI