Klienta atlaižu kartes

Nolasītāji

Piedāvājam ISO14443 nolasītājus ar USB interfeisu. Nolasītāji emulē virknes (COM) portu (ne klaviatūru) un informāciju no kartes var iegūt tikai pēc komandas no DLL funkcijas. Šādā gadījumā kartes Nr. nevar redzēt ne Pasūtītāja Klientu Apkalpošanas Programmā (KAP), ne kādā citā Windows programmā.

Iespējamie risinājumi

Atkarībā no klienta rīcībā esošās Klientu Apkalpošanas Programmas, var tikt izveidoti sekojoši iespējamie risinājumi

1. risinājums.

Pielietojumā izmantojam tikai ražotāja piešķirto Kartes Nr., kurš ir unikāls. Klienta apkalpošanas programma izsauc DLL funkciju, kura atgriež datus par kartes Nr. KAP šo numuru pārbauda savā datu bāzē, atpazīst klientu, atlaides u.c. lietas.

2. risinājums.

Kartē ierakstām klienta kartes Nr., kurš ir Pasūtītāja brīvi izvēlēts. Klientu apkalpošanas programma izsauc DLL funkciju, kura atgriež šo klienta kartes Nr. (vai  arī kopā ar Kartes Nr.). KAP šo numuru lieto līdzīgi kā iepriekš. Piekļuve kartē ierakstītajai informācijai ir aizsargāta ar piekļuves kodu un izmanto Mifare® aizsardzības mehānismu. Katrai kartei ir savs piekļuves kods, kuru izskaitļo DLL funkcija, izmantojot 3DES kriptogrāfijas algoritmu. Šajā risinājumā būtiski atšķiras kartes sagatavošanas procedūras un DLL sarežģītība, bet Kartes iekļaušana KAP ir tik pat vienkārša kā 1. risinājumā.

3. risinājums.

Ir drošības ziņā uzlabots 2. risinājuma variants, kurš iekļauj abu risinājuma funkcionalitāti, un ir papildināts ar to, ka kartē rakstāmā informācija (klienta kartes Nr.) ir šifrēts izmantojot 3DES kriptogrāfijas algoritmu.

Pasūtītājs saņem kartes un izpildāmu izsaucamo programmu (DLL) integrēšanai Pasūtītāja Klientu Apkalpošanas Programmā.

DDL īpašības.

DLL ir paredzēts darbam ar piedāvātajiem nolasītājiem un tajā ir plānotas 3 eksportējamas funkcijas:

  • Nolasītāja atvēršana
  • Kartes/klienta Nr. saņemšana
  • Nolasītāja aizvēršana

DLL strādā Windows®  vidē un izmanto C valodas parametru nodošanu.

Pirms programmēšanas sākuma jāpārbauda KAP iespēju pieslēgties DLL funkcijām.

Risinājums ir atkarīgs no Klienta prasībām un nepieciešamās funkcionalitātes.  Lūdzu kontaktējaties ar mūsu speciālistiem risinājuma saskaņošanai.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI