Slēpošanas pacēlāju apmaksas sistēma

Sistēmas koncepcija

 • MIFARE® tags-karte - elektronisks maciņš, kurā glabājas iepriekš iemaksāta nauda vai apmaksātais laiks
 • Karte izmanto iebūvētu šifrēšanas autentifikācijas mehānismu
 • Sistēma uztur kā reižu, tā laika apmaksas tagus-kartes
 • Kartes debetēšana par katru pacēlēja izmantošanas reizi
 • Laika atskaites uzsākšana tikai ar pirmo reālo izmantošanu
 • Dažādas lietotāju grupas, apmaksas tarifi un laika zonas glabājas terminālā
 • Termināli darbojas autonomi no datora
 • No datora operatīvi maināmi lietotāju grupu apmaksas tarifi un laika zonas; komunikācijas kā pa vadu, tā radiokanālu
 • Dators kasē veic tikai taga-kartes naudas summas ierakstu
 • Sistēma ir paplašināma līdz 31 terminālam;
 • Sistēmas atskaites par kases, termināla un kartes darbībām

Sistēmas komponentes

Termināls - strādā autonomā režīmā - nav nepieciešami nepārtraukti sakari ar datoru. Ietver karšu autentifikācijas un datu apmaiņas moduli, datu apstrādes un datu uzglabāšanas moduli, turniketes vadības moduli, komunikāciju moduli sakariem ar datoru, šķidro kristālu displeju  sistēmas stāvokļa indikācijai un dialogam ar klientu, termostatu un barošanas bloku, kā arī mehānisku atslēgu nolasītāja "ātrai" demontāžai no statnes.

 • MIFARE® tagi-kartes - no attāluma nolasāmas čipkartes standarta vai atslēgu piekariņa formā (skatīt attēlu).
 • Turnikete ar vadības bloku klientu plūsmas vadībai.
 • Luksofors gaismas un skaņas signāls sistēmas stāvokļu indikācijai.
 • Dators ar specializētu programmatūru (OS XP Pro).
 • Kasiera nolasītājs naudas ielādei Mifare® tagos-kartēs.
 • Interfeisa pārveidotājs sakariem ar terminālu.
 • Komunikācijas sakaru kabeļa cilpas veidā vai radiokanāla izpildījumā (centrālais raiduztvērējs un raiduztvērēji pie katra termināla) 433 MHz frekvencē attālumiem līdz 250m, kā arī kombinēts variants.

Sistēmas drošība

 • Taga-kartes  drošība un līdz ar to sistēmas drošību nodrošina PHILIPS izstrādāta kriptēšanas un autentifikācijas sistēma.
 • Taga-kartes administrēšana ir veidota tā, lai Pasūtītājs pilnībā pārvaldītu sistēmu.
 • Tikai Pasūtītājs var autorizēt tagus-kartes sistēmā, pat sistēmas izstrādātājam un/vai uzstādītājam nav iespējams autorizēt kartes.
 • Pasūtītāja sistēmas atslēgas ģenerē tā klātbūtnē izmantojot statistiski neatkarīgu pusvadītāju ierīču paštrokšņu gadījuma skaitļa ģeneratoru.
 • Sistēmas atslēgas glabā dalītās kartēs.
 • Sistēma ir nepieejama ne tikai “interesentiem no malas”, bet arī sistēmas izstrādātājiem.
 • Nolasītāju atslēgu administrēšana- tikai Pasūtītāja klātbūtnē var sagatavot nolasītājus darbam ar tagiem-kartēm.
 • Operatora tagu autorizēta pieeja vadības programmai nodrošina:
 •   Dažādas  kasieru un administratoru tiesības
 •   Katra operatora darbību saglabāšanu
 •   Aizliedz darbu nepiederošām personām.

Atdalīta karšu administrēšana un lietošana dažādos datoros.

Sistēmas koncepcijā un projektā iestrādātie nozīmīgākie pieturas punkti apkopoti šeit.

Sistēmas struktūrshēma

Sistemas strukturshema

Detalizētu aprakstu par sistēmas struktūrshēmu atradīsiet šeit.

Lietotāja interfeiss

Specializēta datorprogramma nodrošina ērtu un lietotājam draudzīgu darba vidi latviešu valodā. Autorizācijai programmā lieto operatoru tagus, nodrošinot dažādus piekļūšanas līmeņus – kasieres, administratora u.c., nodalot sistēmā atļautās funkcijas un nepieļaujot sistēmas neautorizētu lietošanu.

Četri galvenie logi nodrošina izpildāmo funkciju sadali.

Biļešu kartes logs ir kasiera darba vide un kalpo – taga‑kartes informācijas nolasīšanai, naudas ielādei kartē, tās noņemšanai, apmaksātā laika uzstādīšanai, kartes derīguma termiņa iestādīšanai, paziņojumu nosūtīšanai uz termināla displeju, kā arī operatīvai termināla apturēšanai.

Biļešu kartes logam ir divas “versijas”, kuras atveras atkarībā no uz nolasītāja uzliktās kartes. Līdz ar to operatoram ir ievērojami mazāk parametru, kuri jāizmanto darbā ar karti.

Sistēmā vienu un to pašu karti var izmantot kā reižu tarifa plānā, tā laika tarifa plānā, protams ne vienlaicīgi. Pārslēgšanu starp tarifu plāniem var veikt tikai tad, kad karte ir “tukša”.

Grupas logs sistēmas administratoram ļauj veidot dažādas apmaksas tarifu grupas un laika zonas, laika kartēm definēt cenu un aktivizēšanas nosacījumus.

Piemēram – atsevišķas grupas lietotājiem, sportistiem, VIP u.c. Katrai grupai var iestādīt dažādus tarifus, dažādos laikos, dažādās nedēļas dienās. Teiksim -  tarifa maiņu iestāda brīdī, kad ieslēdz trases apgaismojumu. Ja lietojam vairākus terminālus, tad katram var būt savi tarifi. Tarifu informāciju ir jānosūta terminālam, kurš to lieto līdz jaunu tarifu saņemšanai, neatkarīgi no datora stāvokļa.

Reizu logs Laika logs

Grupas logs sistēmas administratoram ļauj veidot dažādas apmaksas tarifu grupas un laika zonas, laika kartēm definēt cenu un aktivizēšanas nosacījumus.

Piemēram – atsevišķas grupas lietotājiem, sportistiem, VIP u.c. Katrai grupai var iestādīt dažādus tarifus, dažādos laikos, dažādās nedēļas dienās. Teiksim - tarifa maiņu iestāda brīdī, kad ieslēdz trases apgaismojumu. Ja lietojam vairākus terminālus, tad katram var būt savi tarifi. Tarifu informāciju ir jānosūta terminālam, kurš to lieto līdz jaunu tarifu saņemšanai, neatkarīgi no datora stāvokļa.

Grupu un tarifu logs Laika tarifu logs

Detalizētāku informāciju darbam ar laika tarifu plānu var atrast šeit.

Sistēmas logā administrators un tehniskais personāls veic sistēmas konfigurāciju- termināla un programmas darba režīmu uzstādīšanu, kā arī pulksteņa un datuma ierakstīšanu terminālos.

Sistemas iestatijumu logs Terminalu vadibas logs

Atskaites logs ļauj iegūt vairāku veidu atskaites - par kasiera darbībām, par termināla darbībām un par katras kartes darbībām. Atkarībā no sistēmas konfigurācijas var būt pieejamas ne visas atskaites. Piemēram - ja ir nepārtraukti sakari starp terminālu un  datoru (normāls sistēmas stāvoklis), katras kartes transakciju vēsture saglabājas datorā un visas atskaites ir pieejamas, turpretim atsevišķi stāvošā kasieres darba vietā ir tikai kasieres darba atskaite.

Parādīts ir kartes atskaites piemērs, kad ir iespējams izsekot katrai darbībai ar izvēlēto karti – gan naudas ielādei, gan tās noņemšanai terminālā.

Atskaisu logs  

Sistēmas aprakstus var lejupielādēt latviešu valodā LAT un angļu valodā ENG.

Uzstādīšanas  piemēri.

Sistēma ir uzstādīta daudzās Latvijas slēpošanas trasēs. Tālāk var redzēt uzstādīšanas piemērus.

Siguldas Olimpiskā centra trase (pilsētas trase)

Siguldas OC 3 varteja Siguldas OC 4/5 varteja

Siguldas OC trasē izmanto reižu tarifa plānu un ir uzstādītas 5 vārtejas. Sistēma darbojas pēc klasiska e-maciņa darbības principa, kad kartē/tagā tiek iemaksāta noteikta naudas summa, kura tiek tērēta pacēlājos. Atkarībā no pacēlāja tipa mainās maksājamā summa – īsajam mazākā, dubult-T veida pacēlājam jau lielāka, krēslu pacēlājam vēl lielāka (parasti). Tiek  izmantotas Sistēmas iespējas un klientu piesaistes interesēs mainīti tarifu plāni – piemēram mazas noslodzes laikā tarifs var būt mazāks. Bieži tiek izmantota tarifa maiņa līdz ar mākslīgā apgaismojuma ieslēgšanu.

K-Kalns un Reiņa trase.

K-kalna varteja Reina trases varteja

K-kalnā vārtejas novietojums saskaņots ar pacēlāja vadības ēku. Mūsu rekomendācijas ir maksimāli censties novietot vārtejas konstrukciju zem nojumes, kas rada ievērojami saudzīgākus apstākļus konstrukcijas ekspluatācijai.

Reiņa slēpošanas trasē Krimuldā elektronika tika adaptēta darbam ar cita tipa turniketēm, tādejādi morāli novecojušas magnētiskās joslas karšu sistēmas vietā, bet kurai bija funkcionējoša mehānika, tika piemērota moderna elektronika un karte/tags ar elektroniskā maciņa funkcijām.

Milzkalnes slēpošanas trases.

Milzkalnes 6 un 7 varteja Milzkalnes 2 eja

Milzkalnes slēpošanas trasē vārtejas ir  viegli pārvietojamas, jo atrodas uz sliecēm. Katrai vārtejai  tiek pievienots zemsprieguma barošanas kabelis. Komunikācijas nodrošina divos veidos – vai nu pa kabeli, vai radiokanālu (dominējošais). Slēpošanas trasē realizēta “speciālo” grupu indikācija – citāds skaņas un papildus gaismas signāls Lietotāja kartei ar grupu, kurai piemērota cenas atlaide.

Sistēmas uzstādīšanas piemērus var lejupielādēt latviešu valodā LAT un angļu valodā ENG.

Bauskas 58A-2, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 67860094
fakss: +371 67605547
E-pasts: office@adi.lv
© Copyright 2019 ADI